Op zoek naar financiering voor Verduurzaming Fase 2

Helios gaat verduurzamen. Dat is goed voor het milieu en goed voor de clubkas!

In de afgelopen 2 ledenvergaderingen zijn de plannen reeds bekend gemaakt en is ook goedkeuring gegeven voor uitgaven om deze verduurzaming te kunnen bekostigen.

In fase 1 zijn alle ramen en kozijnen vervangen door HR++ glas en kunststof kozijnen.

We zijn nu toe aan fase 2, waarbij we 48 zonnepanelen en een zonneboiler op ons dak zullen plaatsen.

Subsidies zijn hiervoor aangevraagd en deels ontvangen, echter komen enkele subsidies pas beschikbaar nadat de zonnepanelen en zonneboiler betaald zijn.

De plotselinge forse stijging van kosten voor onder andere energie heeft onze financiële buffers doen krimpen, waardoor we deze kosten niet zelf kunnen betalen.

Om deze reden is een overbruggingsfinanciering nodig van € 30.000,-

Hiervoor willen we een beroep doen aan de leden.

Dit willen wij doen in de vorm van het uitgeven van certificaten, die wij tegen een aantrekkelijke rente binnen 5 jaar aan u terugbetalen.

Door het aan de leden te vragen, besparen we de kosten van een afsluitprovisie à € 1500,-. Deze kosten betalen wij liever aan de leden dan aan een bank.

Wij bieden aan:               120 certificaten à € 250,-

Wij betalen uit:                € 275,- per certificaat -> 10% rente!

Uitbetaling:                      24 certificaten per jaar, op basis van loting

Maximale looptijd:         ca. 5 jaar (= terugverdientijd kosten gas en elektra vs. zonne-energie)

Wil jij investeren en tegelijk de club een handje helpen? Wil jij deels verantwoordelijk zijn voor de mooie stappen die wij met Helios willen maken?

Stuur dan snel een bericht naar onze penningmeester John van Zilt met het aantal certificaten dat je wilt aanschaffen!

Namens Korfbalvereniging Helios

John van Zilt

penningmeester@kvhelios.nl

06-37172884