Bestuur en commissies

Dagelijks Bestuur
Voorzitter Karin Koopman voorzitter@kvhelios.nl
Secretaris Paul Wendt 0251-657836 secretariaat@kvhelios.nl
Penningmeester John van Zilt 0251-230310 penningmeester@kvhelios.nl
Commissies en overige contacten
Wedstrijdsecretariaat Vacant wedstrijdsecretariaat@kvhelios.nl
Ledenadministratie Paul Wendt 0251-657836 secretariaat@kvhelios.nl
Vertrouwenspersoon Annelie v.d. Hoef vertrouwenspersoon@kvhelios.nl
Technische Commissie Rutger Hierck 0251-673613 TC@kvhelios.nl
Jeugd Technische Commissie Frank JTC@kvhelios.nl
Sponsoring Johan Oudejans

WhatsApp: 06 – 41 59 86 20

sponsoring@kvhelios.nl
Beheerscommissie Nadine kantine@kvhelios.nl
Materiaal Jan Brakenhoff
Helioscoop Ilse helioscoop@kvhelios.nl
Jeugd Activiteiten Mitchell jeugdcommissie@kvhelios.nl
Activiteiten Micha activiteiten@kvhelios.nl
Kledingcoördinator Nadine kleding@kvhelios.nl
Websitezaken Jochem website@kvhelios.nl