Kantine en sportpark op slot i.v.m. Corona-crisis

Graag willen we hierbij alle leden en andere gebruikers van ons sportpark erop wijzen dat zowel onze kantine als het sportpark tot nader orde gesloten is. Dit in verband met de Corona-crisis. Zodra er meer nieuws is, zullen wij u hierover berichten volgens de bekende kanalen.