Reiskosten

Reiskosten kunnen via een email aan de penningmeester (penningmeester@kvhelios.nl) gedeclareerd worden. Geef bij de mail aan wat het IBAN is. We verrekenen deze eerst met openstaande contributie voordat we ze uitkeren.