Lidmaatschap

Lid worden

Wil je lid worden, download dan het aanmeldingsformulier. Na het invullen lever je hem in bij de secretaris op het formulier aangegeven adres. Spelende leden voegen tevens een pasfoto toe. Wij willen je ook vragen om je e-mailadres en/of die van je ouder(s)/verzorger(s) op het formulier te vermelden. Wil je nog wat meer informatie voordat je je aanmeldt? Neem dan contact op!

Contributie

Helios kent voor verschillende leeftijden, verschillende contributies. Hieronder zijn alle tarieven te vinden.

Indeling Leeftijd Bedrag
Senioren 19 jaar en ouder €212,- per jaar
Junioren voor 1 oktober nog geen 19 jaar €179,- per jaar
Aspiranten voor 1 oktober nog geen 16 jaar €143,- per jaar
Pupillen voor 1 oktober nog geen 12 jaar €123,- per jaar
Kangoeroes voor 1 oktober nog geen 7 jaar €59,- per jaar
KombiFit €73,- per jaar
Niet spelend lid €46,- per jaar
Student** €106,- per jaar

* bedragen gelden vanaf seizoen 2023/2024 en onder voorbehoud van wijzigingen

** bedoeld voor studenten die niet meer bij Helios trainen maar wel wedstrijden willen blijven spelen

Opzeggen

Bij bedanken voor het lidmaatschap in een lopend seizoen, dient voor het volledige verenigingsjaar aan de financiële verplichtingen te worden voldaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggingen dienen tenminste 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (uiterlijk 31 mei) te gebeuren. Dit kan schriftelijk naar het adres van het secretariaat of door een e-mail te sturen naar secretariaat@kvhelios.nl.

Betalingen

Gelieve de contributie bij vooruitbetaling eens per half jaar of jaar, over te schrijven aan de hand van de toegestuurde contributienota over te schrijven op rekeningnummer NL51 RABO 0312 2410 70 ten name van KV Helios. Contant betalen aan de penningmeester behoort ook tot de mogelijkheid.