Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het bestuur heeft in haar vergadering jongstleden officieel besloten hierin de landelijke richtlijn te volgen. Wij vinden de veiligheid van onze leden namelijk erg belangrijk. Ook al biedt een VOG geen garanties, het vermindert wel de kans dat mensen die eerder in de fout zijn gegaan een functie binnen onze vereniging kunnen uitvoeren. Dit betekent in beginsel dat alle vrijwilligers binnen onze vereniging een VOG moeten kunnen overleggen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen onze vereniging. Voor meer informatie zie https://www.justis.nl/producten/vog/waarvoor-heeft-u-een-vog-nodig/index.aspx

Het beleid rollen we gefaseerd uit … eerst alle bestuursleden, dan de trainers. In beginsel moeten alle vrijwilligers de verklaring kunnen overleggen.

De aanvraag procedure is simpel. Je hoeft je deur niet uit en het kost niks. Je ontvangt van het bestuur een emailbericht waarmee je de aanvraag kan doen. Het aanvragen duurt een paar minuten. De verklaring ontvang je na circa twee dagen per post.

De verklaring scan je in en mail je naar secretariaathelios@gmail.com.

De verklaringen worden geregistreerd en beheerd door het secretariaat.

Wil je meer weten vraag het gerust.

Paul Wendt

Secretaris Helios.