Verklaring Omtrent het Gedrag

Het bestuur heeft officieel besloten de landelijke richtlijn voor wat betreft de Verklaring Omtrent het Gedrag te volgen. Wij vinden de veiligheid van onze leden namelijk erg belangrijk. Ook al biedt een VOG geen garanties, het vermindert wel de kans dat mensen die eerder in de fout zijn gegaan een functie binnen onze vereniging kunnen uitvoeren. Dit betekent in beginsel dat alle vrijwilligers binnen onze vereniging een VOG moeten kunnen overleggen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen onze vereniging. Voor meer informatie zie https://www.justis.nl/producten/vog/waarvoor-heeft-u-een-vog-nodig/index.aspx. In beginsel moeten alle vrijwilligers de verklaring kunnen overleggen.

De aanvraag procedure is simpel. Je hoeft je deur niet uit en het kost niks. Je geeft via dit formulier je gegevens door, zodat onze penningmeester de VOG voor je aan kan vragen. Je krijgt deze per post opgestuurd, waarna je een kopie of een foto ervan naar de penningmeester stuurt via penningmeester@kvhelios.nl.